Oslo Queer Festival 2013 - Queer Restistance!

(english - scroll down)

Er du lei av dårlig musikk, drikkepress og at alt er så forbanna dyrt? Oslo Queer Festival er alt annet enn nettopp det! På Oslo Queer Festival får du bra musikk til en billig penge, du får mat og drikke til en slikk og ingenting. Dette er festivalen der penger og alkohol ikke er et issue, der du ikke trenger å følge hverken heteronormen eller homonormen, men være akkurat den du er.

Vi ønsker å kjempe flere kamper en homokampen. For vi som ikke får plass i Skeive Dagers "homofamilie" eller i samfunnet, vi uten penger, vi utenfor funksjonsnormen, vi uten papirer og vi med redsel for statens institusjoner trenger også et sted å være! En queer kamp skal ikke kjempes på bekostning av andre, men i solidaritet med andre. Vi er en festival for mangfold og mot en kapitalistisk pengemaskin.

Vi vil at alle skal føle seg trygge og velkommen uten at det skal være et press om å ha penger eller å måtte drikke alkohol. Oslo Queer Festival er derfor i år alkoholfri og en festival for alle aldre, kulturer og livssyn. Det betyr derimot ikke at folk med penger ikke er velkommen, eller at du må kle deg på en bestemt måte. Vi er for alle uansett klesstil, kjønnsidentitet, etnisitet, seksualitet og klassebakgrunn.

Dette er en lavterskel festival, der nysgjerrige som vil vite mer om queeraktivisme og queerkamp kan komme og stille spørsmål, delta på workshoper eller diskusjonsgrupper og snakke med mange spennende mennesker fra hele verden. Alle kan få komme og påvirke og bidra til festivalen, enten det er ved å lage mat, opptre, holde workshop eller vaske do. Skriv deg opp på listene i kafeen på det du vil være med på. Er det noe du lurer på kan du spørre i infohjørnet.

På Oslo Queer Festival skaper vi sammen et trygt miljø hvor homofobi, transfobi, seksisme og rasisme skal minimaliseres. Vi vil skape muligheter for politisk kamp med mål om å oppnå total kjønnsanarki og krysse alle grenser!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English:
Oslo Queer Festival 2013 - Queer restistance!
Are you tired of bad music, drinking pressure and that everything is so fucking expensive? Oslo Queer Festival is everything other than just that! At Oslo Queer Festival you will get good music for a cheap price, you will get food and drinks to almost nothing. This is the festival were money and alcohol is not an issue, were you don`t have to follow neither heteronormativity or homonormativity, but just be who you are.

We want to fight more than just gay rights. Because we who don`t fit in to Skeive Dager`s "gay family" or society, we without money, we who outside the norms of ableism, we without papers and we who are afraid of the state institutions also need a place to be! A queer fight should not be fought on the behalf of others, but in solidarity with others. We are a festival pro diversity and against a capitalistic money maschine.

We want everybody to feel safe and welcome without the pressure of having money or having to drink alcohol. Oslo Queer Festival is therefor alcohol free this year and a festival for all ages, cultures and religions. This does on the other hand not mean that people with money are restricted to come, or that you have to look a certan way. We are for all kinds of people, regardless of cloths, gender identity, ethnisity, sexuality and class background.

This is a low treshold festival, were curiouse people who want to know more about queer activism and queer struggles can come and ask questions, participate workshops or discussion groups and talk to interesting people from all around the world. Everyone can join and influense and help making the festival, wether it is by making food, play in a band, hold a workshop or clean the toilett. Write your name on the list in the cafe if you want to participate. If you have any questions you can ask the people at the info desk.

Oslo Queer Festival is all about creating a safe space where homophobia, transphobia, sexism and racism will be minimalized. We want to create a possiblility for a political fight toward a goal of total gender anachy and to cross all borders!

1 kommentar:

  1. Trekking in Nepal is delighted to welcome you tiny but amazing country. Natures to renew one’s own self regard to relive of beauty realize of Nepal Tour to interact with its generous friendly peoples are highlights of Nepal Trekking and is one long term activity that draws repeat visitors with Treks Himalaya trekking company offer wide verities of travel package in Nepal such as trekking, helicopter tour, mountain flight, peak climbing, sightseeing tour, Tibet tour, Bhutan tour and many more. Final purpose for trekking offers numerous options walking excursion to meet snowy peaks, their foot hills, valleys but however there is amazing for each who hope Trek in Nepal and mountain area. Typical trekking and Hiking in Nepal as unique combination of natural glory of Annapurna Trekking and spectacular view of Langtang Trekking is most rewarding way to skill Nepal natural spectacular view of Phaplu Everest Base Camp Trek and array is to walking, trekking, width and the height of country for Nepal Tours Trek is important of Himalayas on description Nepal Travel of large range of ecological features for Nepal Holiday. The country nurtures a variety of flora and scenery. Addition to natural atmosphere is rich Himalayan culture. Many of visitor trek to different part of Nepal every year to experience its rustic charm, nature and culture. Most treks through areas between 1000 to 5185m, though some popular parts reach over 5648 meters. Every travelers knows for trekking from all over the words an exciting experience in Nepal. https://www.trekshimalaya.com

    SvarSlett