Vårt Manifest! (norwegian)

Oslo Queer skal aktivt søke mangfold ved å utforske og utfordre kjønnsnormene i et feministisk og flerkulturelt perspektiv med vekt på hver sin rett til å elske og å bli elsket av hvem man vil.

Oslo Queer skal, gjennom å lage en årlig festival bidra til å skape et aktivitetsrettet rom hvor hver sin rett til å uttrykke seg fritt gjennom gjensidig tillit, hensyn og respekt blir ivaretatt.


Oslo Queer skal legge til rette for relasjoner som ikke er basert på konsum og profitt med lokale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere som deler formål med Oslo Queer


Oslo Queer skal gjøre begrepet ”queer” mer tilgjengelig og erfaringsnært, og inspirere til å dele kunnskap, erfaringer og ideer.