Music and performances is full, but you can still play at the open mic!

Thank you to everybody that wants to contribute to the festival!

The program for music and performances is now full, but if you still wants to play your song, or perform something- please come and do so at our open mic session on friday the 16th!

Send an email to oslo.queer@gmail.com if you are interested!

Oslo Queer Festival 2013 - Queer Restistance!

(english - scroll down)

Er du lei av dårlig musikk, drikkepress og at alt er så forbanna dyrt? Oslo Queer Festival er alt annet enn nettopp det! På Oslo Queer Festival får du bra musikk til en billig penge, du får mat og drikke til en slikk og ingenting. Dette er festivalen der penger og alkohol ikke er et issue, der du ikke trenger å følge hverken heteronormen eller homonormen, men være akkurat den du er.

Vi ønsker å kjempe flere kamper en homokampen. For vi som ikke får plass i Skeive Dagers "homofamilie" eller i samfunnet, vi uten penger, vi utenfor funksjonsnormen, vi uten papirer og vi med redsel for statens institusjoner trenger også et sted å være! En queer kamp skal ikke kjempes på bekostning av andre, men i solidaritet med andre. Vi er en festival for mangfold og mot en kapitalistisk pengemaskin.

Vi vil at alle skal føle seg trygge og velkommen uten at det skal være et press om å ha penger eller å måtte drikke alkohol. Oslo Queer Festival er derfor i år alkoholfri og en festival for alle aldre, kulturer og livssyn. Det betyr derimot ikke at folk med penger ikke er velkommen, eller at du må kle deg på en bestemt måte. Vi er for alle uansett klesstil, kjønnsidentitet, etnisitet, seksualitet og klassebakgrunn.

Dette er en lavterskel festival, der nysgjerrige som vil vite mer om queeraktivisme og queerkamp kan komme og stille spørsmål, delta på workshoper eller diskusjonsgrupper og snakke med mange spennende mennesker fra hele verden. Alle kan få komme og påvirke og bidra til festivalen, enten det er ved å lage mat, opptre, holde workshop eller vaske do. Skriv deg opp på listene i kafeen på det du vil være med på. Er det noe du lurer på kan du spørre i infohjørnet.

På Oslo Queer Festival skaper vi sammen et trygt miljø hvor homofobi, transfobi, seksisme og rasisme skal minimaliseres. Vi vil skape muligheter for politisk kamp med mål om å oppnå total kjønnsanarki og krysse alle grenser!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English:
Oslo Queer Festival 2013 - Queer restistance!
Are you tired of bad music, drinking pressure and that everything is so fucking expensive? Oslo Queer Festival is everything other than just that! At Oslo Queer Festival you will get good music for a cheap price, you will get food and drinks to almost nothing. This is the festival were money and alcohol is not an issue, were you don`t have to follow neither heteronormativity or homonormativity, but just be who you are.

We want to fight more than just gay rights. Because we who don`t fit in to Skeive Dager`s "gay family" or society, we without money, we who outside the norms of ableism, we without papers and we who are afraid of the state institutions also need a place to be! A queer fight should not be fought on the behalf of others, but in solidarity with others. We are a festival pro diversity and against a capitalistic money maschine.

We want everybody to feel safe and welcome without the pressure of having money or having to drink alcohol. Oslo Queer Festival is therefor alcohol free this year and a festival for all ages, cultures and religions. This does on the other hand not mean that people with money are restricted to come, or that you have to look a certan way. We are for all kinds of people, regardless of cloths, gender identity, ethnisity, sexuality and class background.

This is a low treshold festival, were curiouse people who want to know more about queer activism and queer struggles can come and ask questions, participate workshops or discussion groups and talk to interesting people from all around the world. Everyone can join and influense and help making the festival, wether it is by making food, play in a band, hold a workshop or clean the toilett. Write your name on the list in the cafe if you want to participate. If you have any questions you can ask the people at the info desk.

Oslo Queer Festival is all about creating a safe space where homophobia, transphobia, sexism and racism will be minimalized. We want to create a possiblility for a political fight toward a goal of total gender anachy and to cross all borders!

What do you want to know about queer? Send us your questions!

During this years festival we invite you to send in questions about queer which we can discuss at the festival.

It can be basic questions about queer, something you don`t understand or something you want to learn more about, it can be questions about queer organizing, ideological questions, questions of inclusion, struggels or even queer love.

Send in your questions to oslo.queer@gmail.com and come discuss with us! (NO questions are stupid)

CALL OUT FOR SUBMISSIONS!


The 5th Oslo Queer Festival will take place 15th - 18th Aug 2013!
We are looking for queer muscians, artists, workshops, discussions, films and art.

Oslo Queer Festival is a DIY festival, looking to broaden the use of queer and inclusion is the key. We want to create a safe space with the freedom to exploring gender expressions, lifestyles, sexuality and gender. We want to challenge the squareness of everyday Oslo, with making a 4-days festival together!

The theme for this years festival is Queer Resistance.
Do you want to participate or contribute to this years festival? Please send a mail to request our submissionform: osloqueerbooking@gmail.com, and return within 1st of august.

Everyone travelling to Oslo Queer Festival can apply for refund of travel after the festival, and any "profit" will be split among everyone applying. We can not promise the full amount of your travel, but a nice sofa to lay your head and cheap vegan food for donations, and the chance to make the best festival in Oslo.

SEE YOU IN OSLO!! <3
Finally, here is what you have all been waiting for!

The dates for Oslo Queer Festival 2013: 

15th-18th of August!!

Write down the dates, order your travels and look forward to a lot of queer love and fun! 

Articles and pictures from Oslo Queer Festival 2012

Here is some articles about this years festival. Unfortunatly only in norwegian, but there are lots of pictures for everyone in the end :)

Article at gaysir: "Heftig 5-årsfeiring"

Article with picture slide at Blikk: "Skeiv lekestue"

Thank you, thank you, thank you!!

Thank you soooo much for an amazing celebration of Oslo Queer Festivals 5 year anniversary!! 

Thank you to all artists, bands, workshop holders, organizers, participants, DJs, dancers, performers, volunteers, THANKS TO EVERYONE COMING TO THE FESTIVAL!!

<3 Queer love to all of you <3Remember to check out www.osloqueer.blogspot.com for queer happenings througout the year!