Oslo Queer Festival 2011 wants you!

Do you want to participate in this years queer festival? Come and make Oslo go Queer 22-25. September!

We want to express ourselves against the gendernorms and make a non-commercial safe space without sexism, racism, prejudice and homophobia!


We are looking for artists to exhibit Art, Videos, Installations and all sort of art, as well as Films, Musicians, Performers, Workshops, Foodmakers, Volunteers and Participants!

We are applying for some money to cover travel costs, so everyone travelling to Oslo Queer Festival can apply to get some travel covered.


Please email us to get the submission form at:

osloqueerbooking@gmail.com

-------------------------
Vil du delta i årets festival? Kom og la Oslo gå queer 22-25. september!


Vi ønsker og uttrykke oss mot samfunnets kjønnsnormer og skape et ikke-komersielt trygt rom fri fra sexisme, rasisme, fordommer og homofobi!


Vi er ute etter artister som vil stille ut kunst,  videoer, installasjoner og alle andre former for kunst, slik som filmer, musikere, ulike former for opptredner, workshops, folk til å lage mat, frivillige og deltagere!


Vi har søkt om noe pengestøtte til for å dekke reiseutgifter, så alle som reiser til Oslo Queer Festivalen kan søke om å få deler av kostnadene dekket.


Send oss en email for påmeldingsskjemaet:
osloqueerbooking@gmail.com 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar